Tema: pedagogiskt arbete i en global tid.

 
Så är det återigen dags att samlas inom forskningsfältet pedagogiskt arbete. Temat denna gång är pedagogiskt arbete i en global tid, och vi uppmanar dig som önskar presentera vid konferensen att knyta din presentation till detta tema.

Några datum att hålla i minnet:
Den 15 februari 2019 öppnas anmälan till konferensen.
Sista dag för abstract är 15 mars 2019
Sista dag för anmälan till konferensen är 15 maj 2019
En första version av programmet skickas ut före sommaren 2019

Varmt välkommen!

Konferensgruppen genom,
Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet